За наградата „Анастас Карастоянов 2017”

Правила за провеждане

В конкурса за Националната награда по фотография могат да вземат участие любители и професионални фотографи. Решението за удостояване с Наградата по фотография „Анастас Карастоянов” ще се вземе от петчленно жури, назначено със заповед на Кмета на Общината. Наградата по фотография „Анастас Карастоянов” се състои от диплом, плакет на община Самоков и парична награда на стойност 1000 лв. Такса за участие не се изисква, организаторите поемат разходите за копиране на снимките, които ще бъдат включени в заключителната изложба.

Фото категории

I. Черно бяла фотография с две теми: 1. Портрет 2. Фотография на уличното ежедневие / Street photography/

II. Смартфон фотография /без ограничения на темата/

Изискваня

1. Всеки участник може да участва най-много с пет фотографии;

2. Творбите да се изпращат в цифров вид на е-mail: photographysamokov@gmail.com

3. Фотографиите трябва да бъдат в JPG формат

4. Файловете за печат е добре да бъдат с прикачен ICC профил, максимално качество, минимална компресия, размер - минимум 200 DPI и 3000 пиксела по дългата страна;

5. Изпратените фотографии трябва да покриват техническите критерии за печат в размер А3+ (33/48 см); 6. Всяка фотография трябва да бъде придружена със следната информация:

▪ наименование на творбата /потребителско име/

▪ данни за автора

▪ име и фамилия

▪ телефон и е-mail за контакт

▪ кратка автобиография

Краен срок за изпращане на файловете 30 септември 2017г