За наградата „Анастас Карастоянов 2017”

За конкурса

СТАТУТ НА НАГРАДА ПО ФОТОГРАФИЯ НА
ОБЩИНА САМОКОВ НА ИМЕТО НА
АНАСТАС КАРАСТОЯНОВ

 

ЦЕЛ НА НАГРАДАТА
Национална награда на името на Анастас Карастоянов, връчвана от община Самоков има за цел да  внесе своя принос за утвърждаване на фотографията в България като съвременна и общодостъпна форма на изкуство и комуникация.
Фотографията е част от културата на община Самоков и от историческото наследство на България. В богатия фотоархив на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий” се пазят оригинали на снимки на Карастоянови от Самоков – пионерите в българската фотография. Снимките на нашите фотографи  имат изключителна историческа стойност, в тях се чувства духът на епохата на българското Възраждане. Всички самоковски фотографи - възрожденци от онези далечни времена са приемали въжделенията на съгражданите си и  съдбата на народа си като своя съдба.  Самоковските фотографи са били хора, участвали в просветната и националноосвободителната борба за освобождението и независимостта на България.
Анастас Николов Карастоянов /1822-1880/ е родом в Самоков и е считан за основоположника на българската фотография. В кариерата си стига до придворен фотограф в Белград /1862-1877/ с ателие и собствен фирмен знак, където прави портретите на Левски и други видни български революционери. Самият той е бил съратник на дейците на българската легия в Белград.
Известната снимка на Васил Левски, като знаменосец в четата на Панайот Хитов е правена именно от Анастас Карастоянов.
По време на Руско-турската война той е военен кореспондент. Анастас Карастоянов е още художник-график и книгоиздател.
Първата фотоизложба в България е направена от Иван Карастоянов, син на Анастас Карастоянов през 1892 г. по време на Пловдивското изложение, а през 1898 г. Иван Карастоянов е заснел 140 участници в Априлското въстание.

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ
В конкурса за Националната награда по фотография могат да вземат участие любители и професионални фотографи.  Конкурсната програма за всяко издание може да бъде на определена тема или без тема.
Решението за удостояване с Наградата по фотография „Анастас Карастоянов” се взема от петчленно жури, назначено със заповед на Кмета на Общината. В журито за всеки конкурсен салон влизат професионални фотографи и фотографи от Самоков.
Журито изготвя протокол, в който се вписват аргументите за номинациите и мотивите за определяне на наградените участници.
Финалната селекция на фотографиите, които ще бъдат журирани за фото-майсторство ще бъде извършвана предварително, като ще бъдат отхвърлени само фотографиите, които не покриват техническите критерии за печат в размер А3+ (33/48 см), които не отговарят на темата /когато бъде зададена такава/, или които не са подходящи за показване пред аудитория от всички възрасти. 
Наградата по фотография „Анастас Карастоянов” се състои от диплом, плакет на община Самоков и парична награда на стойност 1000 лв. /хиляда лева/ за всяка отделна категория.
Наградата се връчва на специална церемония.
Такса за участие не се изисква, организаторите поемат разходите за копиране на снимките, които ще бъдат включени в заключителната изложба.

КАТЕГОРИИ
Фотографиите могат да бъдат в следните категории:
MP – Монохромна фотография:
В тази категория влизат творби, тонирани изцяло в черно-бяло. Приемат се и такива, тонирани в много тъмно сив нюанс /до черен/ и в много светло сив нюанс /до бял/. В тази категория не се приемат изображения в различни нюанси на два цвята и изображения в сивата гама с добавен цветен акцент.
CP – Цветна фотография:
Фотография, при която изображението съдържа най-малко три основни цветови канала, които се изискват, за да се пресъздаде цветно изображение.
Не се приемат творби, отговарящи на дефиницията за Експериментална фотография /CPP/, при която оригиналното изображение е променено чрез създаване/добавяне на нови сцени, пренареждане, подмяна, добавяне или премахване на съдържание.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ФОТОГРАФИИТЕ
} Всеки участник може да участва най-много с пет фотографии;
} Творбите да се изпращат в цифров вид на предварително обявен-mail;
} Фотографиите трябва да бъдат в JPG формат;
} Файловете за печат е добре да бъдат с прикачен ICC профил, максимално качество, минимална компресия, размер - минимум 200 DPI и 3000 пиксела по дългата страна;
} Изпратените фотографии трябва да покриват техническите критерии за печат в размер А3+ (33/48 см);
} Всяка фотография трябва да бъде придружена със следната информация:
. наименование на творбата /потребителско име/;
. данни за автора:
▪ име и фамилия ;
▪ телефон и е-mail за контакт;
▪ кратка автобиография.


 

 

 

Приет с Решение № 923 от 27.04.2017 г. на Общински съвет - Самоков